ประชุมการเงินบัญชีพัสดุ

19 กันยายน 2559 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุระดับสถานศึกษา ให้แก่โรงเรียนในศูนย์พัฒนาวิชาการหนองไผ่
และศูนย์พัฒนาวิชาการบ้านโภชน์บัววัฒนา ณ หอประชุมไทรทอง โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่

 

View the embedded image gallery online at:
http://abnp.in.th/index.php/2016-09-20-13-04-50#sigFreeIde81328cc7c