จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตครูเยี่ยม อุปการ์และครูสุธีรพันธ์ มิ่งขวัญ เกษียณอายุราชการ

30 กันยายน 2559 ผอ.สุพัฒน์ ศรีศาสตร์ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ร่วมพิธีแสดงมุทิตาคารวะต่อคุณครูเยี่ยม อุปการ์
และคุณครูสุธีรพันธ์ มิ่งขวัญ ในโอกาสเกษียณอายุราชการในภาคบ่าย และในภาคค่ำคณะกรรมการถานศึกษา ชมรมศิษย์เก่า
เครือข่ายผู้ปกครองและชุมชน จัดงานเลี้ยงสังสรรค์เพื่อแสดงความยินดี แก่ คุณครูเยี่ยม อุปการ์ และคุณครูสุธีรพันธ์ มิ่งขวัญ
ณ หอประชุมไทรทอง โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่