ผลคะแนนสอบ o-net m3 59

ContentStatbySchool

IndividualScore

2559_onet_m3_2.pdf" src="/pdf-2559_onet_m3_2.pdf#toolbar=1&navpanes=1&scrollbar=1">

PercentCorrectbySchool

2559_onet_m3_3.pdf" src="/pdf-2559_onet_m3_3.pdf#toolbar=1&navpanes=1&scrollbar=1">

SbjStatbySchool

2559_onet_m3_4.pdf" src="/pdf-2559_onet_m3_4.pdf#toolbar=1&navpanes=1&scrollbar=1">

ScoreDistributionBySchool

2559_onet_m3_5.pdf" src="/pdf-2559_onet_m3_5.pdf#toolbar=1&navpanes=1&scrollbar=1">

StatbySchool

2559_onet_m3_6.pdf" src="/pdf-2559_onet_m3_6.pdf#toolbar=1&navpanes=1&scrollbar=1">